Contact Us

logo Shivratna shikshan sanstha
Shivratna Knowledge City
A/P Yeshwantnagar,akluj
Yeshwantnagar,413118
Tahsil:- Malshiras
Dist:- Solapur
Phone No:- 02185-224955
Fax No:- 02185-227552
Email ID :-shivratnashikshansanstha@rediffmail.com
shivratnashikshansanstha@gmail.com

How to Reach